Logo
Open menu

Sammen med Gjensidige har Epigram forsket på hvordan de kan ta i bruk maskinlæring i eksisterende og nye prosesser. Der det har vist seg å være en forretningsmessig verdi, har Epigram utviklet maskinlæringsmodeller som i dag er i produksjon i noen av Gjensidiges systemer.

Hva gjorde vi?

Vi utviklet blant annet bildegjenkjenning for direkte taksering av bilskader, for å gjenkjenne bildeler, for å skille typer bilskaderskader og for å avgjøre hvilken type verksted som bør brukes.

Vi har også utviklet teknologi for å lese skademeldingsskjema gjennom bilder tatt av kunden, blant annet for å kunne si noe om skyldsspørsmålet uten at en skadebehandler må åpne saken.

Bilde av skademelding
Bilde av en bil

Gevinst for kunden

Sammen har Epigram og Gjensidige kartlagt hvilke muligheter for maskinlæring som finnes i Gjensidiges prosesser. Epigrams maskinlæringsmodeller bidrar der manuelle og tidkrevende arbeidsoppgaver ikke lenger trenger å utføres av mennesker.

Fakta om kunden

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap med virksomhet i Norge, Danmark, Sverige og baltikum. Skadeforsikring har vært Gjensidiges kjernevirksomhet i 200 år.

Kontaktperson hos oss

Esten H. LeonardsenData Scientistesten@epigram.ai