Logo
Open menu

Sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har vi laget et system for å detektere mennesker på bilder fra viltkamera for automatisk sletting av personsensitiv data. Vi har også laget et verktøy som automatisk kategoriserer alle bilder basert på dyreart.

Hva gjorde vi?

Epigram har levert bildegjenkjennings-teknologi for å automatisk plukke ut og slette alle bilder av mennesker som kommer inn fra viltkamera. Videre har vi laget et verktøy som sorterer alle bildene på dyrearter for å gjøre det lettere for forskere i NINA å sortere data som kommer inn. Verktøyet er levert som en nettside hvor man kan legge inn nye bilder, verifisere den automatiske sorteringen og søke i sorterte bilder.

Bilde av et dyr
Bilde av et annet dyr

Gevinst for kunden

Det automatiske systemet for fjerning av bilder med mennesker gjør at disse bildene aldri kommer fram til forskerne, noe som er viktig for personvernet til turgåere. Vi har også effektivisert store manuelle oppgaver på sortering av rådata. En arbeidsoppgave som tidligere kunne ta opptil flere timer, kan nå bli gjort på få minutter ved hjelp av bildegjenkjenning og verktøyet.

Fakta om kunden

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA har 242 ansatte. NINA har både naturforskere og samfunnsforskere og forskningen retter seg både mot nasjonale og internasjonale problemstillinger.

Kontaktperson hos oss

Bendik KvamstadCEObendik@epigram.ai