Logo
Open menu

Tradono er en markedsplass for kjøp og salg på mobil. De ønsket å ta i bruk bildegjenkjenning for å automatisk kategorisere det som blir lagt ut for salg, samt forbedre søkefunksjonaliteten.

Tradono fortalte oss at de ønsket å ha kompetanse på maskinlæring internt i bedriften, så vår oppgave var å hjelpe dem i gang med teknologien.

Hva gjorde vi?

Vi holdt en tre dagers workshop sammen med Tradonos data scientists, der vi ga dem en omfattende introduksjon til bildegjenkjenning. Workshopen ble holdt på et veldig teknisk nivå der vi delte av vår erfaring med bildegjenkjenning for kjøp og salg av enkeltprodukter.

Under workshopen fikk Tradonos data scientists hands-on erfaring med hvordan man går frem for å analysere bildedata og trene modeller som klassifiserer produkter i bildene deres. Vi delte også våre tanker om hvordan vi går fra utvikling til produksjon når man jobber med kompliserte maskinlæringsproblemer der man hele tiden får ny data fra brukere.

Ting til salgs på tradono

Gevinst for kunden

I løpet av tre intense dager hadde vi gitt Tradonos data scientists en grundig innføring i bildegjenkjenning. Vi delte med dem mange av de tingene vi fant utfordrende i starten. Kompetansen vi overførte vil bidra til at Tradono kan komme raskt i gang med teknologien på et felt som er komplisert og utfordrende å jobbe med.

Fakta om kunden

Tradono ble stiftet i oktober 2014 I dag er de 12 ansatte og opererer i Danmark og Sveits. Appen har over 1 million brukere (februar 2018), og finnes både til iOS og Android.

Kontaktperson hos oss

Esten H. LeonardsenData Scientistesten@epigram.ai